w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowych

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały