w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miejskiej

Treść uchwały

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Treść uchwały

w sprawie wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego