w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania kandydatów do odznaczenia odznaką okolicznościową „Zasłużony dla Miasta”

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2015

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia odwołania radnego Bonifacego Wojciechowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia rezygnacji

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia odwołania radnego Jerzego Kozioła z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały