w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wykonania prac pielęgnacyjno - konserwatorskich pomników przyrody

Treść uchwały

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 - 2025

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego