w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie nadania statutu Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury w Staszowie

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów do pełnienia funkcji ławników

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/541/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały