w sprawie podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa działań mających na celu przejęcie części bądź całości akcji spółki ENGIE S. A. (Elektrownia Połaniec)

Treść rezolucji