w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewiatalizacji Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 - 2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Treść aktu ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2015 rok

Treść uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2015 rok

Treść uchwały

Treść aktu ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2015 rok

Treść uchwały

Treść aktu ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego