w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn: „Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

Treść załącznika nr 2 do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Drobne i awaryjne naprawy dróg na terenie miasta i gminy Staszów” w ramach zadania „Drobne i awaryjne naprawy dróg”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie drogi na działce nr 724 (w kierunku P. Wojtyś)”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Remont drogi Sielec – Przymiarki od strony Krzywołęczy”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbiórka nieużytkowanych obiektów” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki budynku usytuowanego w Staszowie na działce nr 1708

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów – aktualizacja audytów energetycznych”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zakup wyposażenia do altany grillowej tj. stoły, ławki, grill i niezbędne elementy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Ponik.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Remont uszkodzonej altany na działce o nr ewidencyjnym 395/1 w Koniemłotach”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym” – stan zerowy.
- „Nadzór inwestorski nad budową budynku świetlicy w Czajkowie Południowym – stan zerowy”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Renowacja płyty boiska przy ZPO PSP i P w Mostkach” - zakup materiałów/wyrobów do renowacji płyty boiska oraz wyposażenia boiska”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy w miejscowości Gaj Koniemłocki” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów – opracowanie audytów energetycznych”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla:
a) zad. Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”;
b) zad. Nr 2 pn.: „ Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”;
c) zad. Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”; na potrzeby projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Montaż przepustów drogowych”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie zadaszenia schodów i ich naprawa przy budynku świetlicy” w miejscowości Dobra ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Przebudowa chodnika pod budowę zatoki autobusowej na ul. Staszowskiej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Koniemłoty

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy – zakup wyposażenia”. ­ Zakup i dostawa wyposażenia bloku żywieniowego Żłobka w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy – zakup wyposażenia”. ­ Zakup i dostawa wyposażenia Żłobka i Klubu Dziecięcego „Wesoły Pajacyk” w Staszowie w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz wyposażenie sali dydaktycznej, szatni, łazienki

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek oraz klub dziecięcy” oraz „Nadzór inwestorski nad rozbudową budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek oraz klub dziecięcy”

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV na linię kablową SN 15 kV na terenie strefy A w Grzybowie – w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie altany Łukawica” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Łukawica

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy – zakup wyposażenia”. ­ Zakup i dostawa wyposażenia Żłobka i Klubu Dziecięcego „Wesoły Pajacyk” w Staszowie w sprzęt RTV

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie bieżących prac remontowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów – usunięcie przecieków poprzez zabezpieczenie kominów papą termozgrzewalną, usunięcie wykwitów oraz malowanie pomieszczeń w których wystąpiły przecieki – III pietro

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

Treść załącznika nr 2 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zakup elementów placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą Czajków Północny” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 w miejscowości Wiązownica Kolonia

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa ulic na osiedlu Na Stoku w Staszowie I etap .”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2017 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”

Treść zarządzenia