w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętorzyskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Treść uchwały

Link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/285/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/408/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oględów zmienionej Uchwałą Nr LXVII/549/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 lutego 2010 roku i Uchwałą Nr LXXIV/631/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/656/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Żabna

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/647/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopanina

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra zmienionej Uchwałą Nr LIV/443/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku, Uchwałą Nr LXVII/551/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 lutego 2010 roku i Uchwałą Nr LXXIV/623/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/646/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/471/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smerdyna zmienionej Uchwałą Nr LXXI/581/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LXXIV/633/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku i Uchwałą Nr LVI/562/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/280/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Wiśniowska zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/639/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku i Uchwałą Nr LVI/564/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/442/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Osowa zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/638/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/409/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiśniowa zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/636/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku i Uchwałą Nr LVI/563/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/650/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poddębowiec

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/456/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 04 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mostki zmienionej Uchwałą Nr LXXI/578/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku i Uchwałą Nr LXXIV/629/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/459/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 04 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lenartowice zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/627/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/648/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywołęcz

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/643/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernica

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/641/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czajków Północny

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

Link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętorzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

Link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Gaj Koniemłocki

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2016

Treść uchwały

Link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5

Treść uchwały

Link do uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki działającej pod firmą ,,Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością''

Treść uchwały

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały