z terenu nieruchomości o nr ewid. 5871/4, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 346, obręb ewid. Wiązownica Kolonia

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 5859, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 163/3, obręb ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną