w sprawie dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

Załącznik do uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

Załącznik do uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2012 rok

Treść uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2012 r

Treść uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały