w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały