Skład komisji:

 • Rożek Dominik - przewodniczący
 • Gajek - Dyl Beata
 • Altenberg Stanisław
 • Wojciechowski Bonifacy
 • Dyl Czesław
 • Madej Tadeusz

Skład komisji:

 • Mazur Piotr - przewodniczący
 • Gajek - Dyl Beata
 • Bryk Józef
 • Anioł Edward
 • Kubalski Dariusz
 • Kasperkiewicz Piotr
 • Polniak Stanisław
 • Otrębski Tomasz

Skład komisji:

 • Altenberg Stanisław - przewodniczący
 • Zapart Kazimierz
 • Ludynia Zenon
 • Rożek Zdzisław
 • Dyl Czesław
 • Rybus Janusz
 • Otrębski Tomasz

Skład komisji:

 • Wojciechowski Zbigniew - przewodniczący
 • Bednarczyk Kryspin
 • Ludynia Zenon
 • Polniak Stanisław
 • Rybus Janusz

Skład komisji:

 • Kozioł Jerzy - przewodniczący
 • Wojciechowski Zbigniew
 • Bednarczyk Kryspin
 • Anioł Edward
 • Rożek Zdzisław
 • Wojciechowski Bonifacy

Skład komisji:

 • Urbańska Gabriela - przewodnicząca
 • Mazur Piotr
 • Rożek Dominik
 • Kubalski Dariusz
 • Kasperkiewicz Piotr
 • Otrębski Tomasz

Skład komisji Rewizyjnej:

 • Zapart Kazimierz - przewodniczący
 • Kozioł Jerzy
 • Urbańska Gabriela
 • Bryk Józef
 • Madej Tadeusz
 • Kasperkiewicz Piotr