w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały