w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2020

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego