w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Treść uchwały

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2018

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 2 Gmina Staszów: dla miejscowości: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica - Kolonia, Smerdyna

Treść uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 5,6,7,8,9 na terenie Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego