w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

LInk do treści aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego