Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Leszek Marek Kopeć

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Ewa Kondek

Sekretarz Miasta i Gminy Staszów

Sławomir Mikula

Skarbnik Miasta i Gminy Staszów

Henryka Skowron