1. Zarządzanie kryzysowe

 • Sławomir Mikula - Sekretarz Miasta i Gminy
  • tel. 15 864 83 31, 698 671 652
 • Teresa Modras - inspektor ds. obronnych i OC
  • tel. 15 864 83 18
 • Gabriel Gajdowski - inspektor ds. obronnych i p. pożarowych
  • 15 864 83 15
  • 606255649

2. Utrzymanie dróg gminnych

 • Jarosław Glibowski - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • tel. 15 864 83 47
 • Grzegorz Klimek - Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  • tel. 15 864 83 49

3. Zaopatrzenie ludności w wodę

 • Zakład Wodociągu w Radzikowie
  • tel. 15 864 29 73 (całodobowy)
 • Oczyszczalnia Ścieków i Kanalizacji
  • tel. 15 864 31 16 (całodobowy)

4. Zaopatrzenie ludności w energię cieplną

 • Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie
  • tel. 15 864 23 49

5. Pomoc Społeczna

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
  • 15 864 32 63

6. Pomoc medyczna

 • Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Staszowie
  • tel. 15 864 28 11

7. Funkcjonowanie placówek oświatowych

 • Jolanata Macias - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  • tel. 15 864 83 74

8. Rolnictwo

 • Malczyk Maria - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
 • tel. 15 864 83 08

9. Straż Miejska

 • Joanna Tutak - po Komendanta Straży Miejskiej w Staszowie
 • tel. 15 864 83 71