na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1533 położonej w obrebie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną