na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 298, 338 oraz 377 położonych w obrębie ewid. Wiśniowa Poduchowna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną