na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 419 położej w miejscowości Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną