na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 793, 794 położonych w miejscowości Czajków Południowy.

Treść ogłoszenia Wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.