na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 23/1 położonej w miejscowości Krzywołęcz.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treśc ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.