na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 151/2 położonej w miejscowości Kopanina.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.