na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 102 położonej w miejscowości Poddębowiec.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną