na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 736, obręb ewidencyjny Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną