o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Treść ogłosznia wraz z kartą informacyjną.