Dotyczące zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg samorządowych  w  województwie świętokrzyskim

Treść wystąpienia