na działce oznaczonej nr ewiden. 2028/2 położonej w obrębie ewidencyjn. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z karta informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z karta informacyjną