na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 72 położonej w obrębie ewiden. Wiśniowa Poduchowna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną