na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 274/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sielec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną