na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 700/5 położonej w miejscowości Podmaleniec

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.