na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 357/2 położonej w miejscowości Ziemblice.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.