na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 256 położonej w miejscowości Sztombergi.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną