w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

Treść schematu