w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały