w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Treść uchwały