w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

Treść uchwały