na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 285/1 położonej w miejscowości Sielec.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.