na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 284/6 położonej w obrębie ewid. Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną