na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 719/2 położonej w obrębie ewid. Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną