w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Treść uchwały

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2020 r.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/569/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały