w sprawie ustanowienia służebności przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Staszowie, przy ul. Targowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z udziałem gminy Staszów działającej pod firmą: "SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Staszowie do podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka

Treść uchwały

w sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Staszowie do pilnego przyjęcia uchwaływ sprawie uznania za niedopuszczalne jakicholwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta i gminy Staszów z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

Treść uchwały

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2021 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2021 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały