w sprawie przyjęcia sprawozdań z działaności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2020 rok.

Treść uchwały

w sprawie listu otwartego - petycji pt. "Alarm ! Stop zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE !"

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na odpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie podjęcia współdziałania z miastem i gminą Oleśnica oraz gminą Rytwiany celem utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce z udziałem gminy Staszów działającej pod firmą:SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z udziałem gminy Staszów działającej pod firmą: SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego PROPOL Sp. z o .o . w Osieku na lata 2021-2024

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023

Treść uchwały

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2021

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów o nazwie: "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie"

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały