w sprawie zmiany uchwały nr XVII/197/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 6 ,,Oględowska"

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/196/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 5 ,,Wschód"

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚwiętokrzyskiegoLink do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/195/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 4 ,,Staszówek"

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/194/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 3 ,,Stare Miasto"

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/193/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 2 ,,Ogrody"

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚwiętokrzyskiegoLink do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/192/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu osiedla nr 1 ,,Północ"

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/191/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Ziemblice

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/190/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Zagrody

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Żabna

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/188/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wola Wiśniowska

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/187/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wola Osowa

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/186/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiśniowa Poduchowna

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/185/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiśniowa

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/184/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiązownica Mała

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/183/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiązownica - Kolonia

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/182/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Wiązownica Duża

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/181/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Sztombergi

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/180/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Stefanówek

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/179/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Smerdyna

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/178/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Sielec

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/177/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Ponik

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/176/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Podmaleniec

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Poddębowiec

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Oględów

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Niemścice

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Mostki

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Łukawica

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Łaziska

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/169/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Lenartowice

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/168/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Kurozwęki

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/167/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Krzczonowice

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Krzywołęcz

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Kopanina

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Koniemłoty

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Jasień

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Grzybów

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/161/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Gaj Koniemłocki

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Dobra

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/159/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Czernica

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/158/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Czajków Północny

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Czajków Południowy

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w Staszowie, stanowiącej własność Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Staszów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów o nazwie: "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie"

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały