przeprowadzonego w dniu 18 maja 2022 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 1,2139 ha, położonej w Grzybowie, składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 289/3 o pow. 0,4720 ha, 1349/11 o pow. 0,5675 ha i 1350 o pow. 0,1744 ha

Treść informacji

przeprowadzonego w dniu 17 maja 2022 r. na sprzedaż nieruchomości, położonej w Jasieniu, oznaczonej nr ewidencyjnym 468/2 o pow. 0,6500 ha

Treść informacji