w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Treść uchwały

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej sołectwa Podmaleniec

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/423/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 października 2021 r. w sprawie ustanowienia patrona miasta Staszów

Treść uchwały