w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu ograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie pozbawienia części drogi nr 385098T kategorii drogi gminnej

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

wsprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/281/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2014

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego