w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu

Treść uchwały

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi na Uchwałę Nr LI/510/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 czerwca 2014 roku

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie przekazania propozycji planu aglomeracji Staszów Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały